top of page
AdobeStock_415411736.jpeg

Fiskeoppdrett

Norsk fiskeoppdrett

Laksefisker som atlantisk laks, regnbueørret og sjørøye er de vanligste oppdrettsproduktene i Norge, og representerer ca. 98% av den totale oppdretten i Norge. Dette fordrer at det er eksportverdien som legges til grunn. Det finnes også fiskeoppdrett innen andre arter, hvor de vanligste er torsk, kveite, piggvar og steinbit. Disse artene representerer foreløpig en svært liten andel av den norske eksporten, men særlig torskeoppdrett er noe det snakkes mye om.

 

I 2022 ble det eksportert norsk oppdrettsfisk (hovedsakelig laks) for mer enn 100 milliarder kroner, noe som forteller mye om hvor stor denne næringen har blitt. Ute i verden er norske fiskeoppdrettere kjent for å være de mest innovative blant alle aktørene i den globale oppdrettsbransjen, og mye kunnskap om oppdrettsprosessen eksporteres nå også ut av landet. I Norge investeres det årlig milliarder av kroner i nye og innovative løsninger som skal sørge for at fisken har det bra, i tillegg til at man skal kunne produsere mer miljøvennlig og kostnadseffektivt.

 

Hvordan oppdrettes fisk?

Fiskeoppdrett består av flere sykluser og prosesser, hvor omfattende og høyteknologiske løsninger tas i bruk. Før det ferdige produktet ender opp i restauranter, butikker og i hjem over hele verden er det en stor jobb som skal utføres. Har man manglende kontroll på vannkvaliteten kan mye gå galt gjennom produksjonen. Det hele starter med at stamfisk produserer rogn og melke, som deretter blir klekket til yngel og utvikles til smolt, og ender til slutt opp som slakteklar matfisk på ca. 5 kilo. På sin reise mot slakteklar matfisk skal fisken transporteres levende mellom smoltanlegg, merdeanlegg og slakteri/fabrikk.

Stamfisk er en høykvalitets kjønnsmoden voksen fisk med genetiske egenskaper som er tilpasset fiskeoppdretterens ønsker. Stamfisken fanges i forkant av at den blir gyteklar, hvorpå den tas godt vare på og oppbevares i bassenger med svært gode forhold og vanngjennomstrømning. Stamfisken gjennomgår en strykeprosess når den er gyteklar. Rogn styrkes ut av hunfisken, mens melke styrkes ut fra hanfisken. Rogn og melke blandes sammen slik at rognen befruktes. Røktere sørger for at den befruktede rognen har optimale forhold frem til klekking.

bottom of page