top of page
AdobeStock_225077328.jpeg

pH

pH - hva er det?

pH forteller oss om hydrogenioneaktiviteten i en løsning. I vann måles nøytral pH til 7, surt vann lavere enn 7, og basisk vann høyere enn 7. Et viktig parameter i de fleste prosesser.

 

Hvorfor er det viktig å måle pH i vann?

For de fleste vannbehandlingsprosesser, både innen drikkevann, avløpsvann, fiskeoppdrett og annen prosessindustri, er pH å regne som et nøkkelparameter:

  • Kjemikalier som benyttes i en prosess kan endre seg når pH-verdien i vannet endrer seg. Dette kan gjøre at kjemikalienes forutsetninger og oppførsel også endrer seg.

  • For lav pH i drikkevann kan gjøre at det oppstår korrosjon på ledningsnett og i rørsystemer.

  • Egenskaper som smak, holdbarhet, lukt og farge kan påvirkes av pH-nivået.

  • pH kan påvirke planter og dyr i naturlige miljøer og økosystemer.

Hvordan skal man måle pH i vann?

I industrielle applikasjoner som innen drikkevann, avløpsvann og fiskeoppdrett er det mest vanlig å måle pH ved bruk av elektroder. Dette er den mest nøyaktige metoden. Det er viktig å huske på at elektroden må være kalibrert mot en kjent standardløsning. Klikk her for å lese mer om kalibrering

 

pH-måling i drikkevann

I et vannbehandlingsanlegg er pH et måleparameter som benyttes i de fleste stadier. I vannet du tapper fra spingen er det normalt at pH-verdien ligger et sted mellom 6,5 og 8,5. pH benyttes som et måleparameter for å bedømme drikkevannets kvalitet og for å styre doseringsprosesser. På utløpet er det viktig at pH også måles, da riktig pH-nivå er viktig for å forebygge korrosjon, forurensning og dårlig smak, farge og lukt.

 

Måle pH i et renseanlegg

For å sikre riktig utfelling av tungmetaller i et avløpsrenseanlegg er pH-justering av avløpsvannet helt nødvendig. I renseanlegg som benytter biologi som en del av prosessen er pH viktig for å ha kontroll på leveforholdene til mikroorganismene som metaboliserer avfall i vannet. Ved både for høye og for lave pH-verdier vil mikroorganismene miste evnen til å omdanne avfallsstoffene til energiråvarer. I nitrifiseringsprosessen vil for lave pH-verdier resultere i at de nitrifiserende bakteriene hemmer prosessen.

bottom of page