top of page

DR3900 spektrofotometer fra Hach – en optimal løsning for å overvåke avløpsvann

Avløpsrenseanlegg står overfor mange utfordringer når det gjelder å opprettholde riktig vannkvalitet og sikre at utslippene deres er innenfor gjeldende krav. En av de viktigste faktorene i å opprettholde vannkvaliteten er å overvåke konsentrasjonene av forskjellige stoffer i avløpsvannet, inkludert Kjemisk oksygenforbruk (KOF), fosfor, total nitrogen, ammonium, nitritt og nitrat.DR3900 spektrofotometer fra Hach gir en enkel løsning for å utføre disse målingene på stedet. Dette avanserte spektrofotometeret bruker LCK kyvettetestene fra Hach for å måle konsentrasjonene av forskjellige stoffer i avløpsvannet. Dette gjør det enkelt for driftsoperatører i kommunale avløpsrenseanlegg å overvåke konsentrasjonene av forskjellige stoffer og identifisere eventuelle problemer som må løses.


Kjemisk oksygenforbruk (KOF)

KOF er en viktig indikator på organisk forurensning i avløpsvannet. Med DR3900 spektrofotometer fra Hach og LCK kyvettetestene kan driftsoperatører enkelt måle KOF-konsentrasjonen i avløpsvannet og identifisere eventuelle avvik fra gjeldende krav.


Fosfor og total nitrogen

Fosfor og total nitrogen er to stoffer som kan ha alvorlige miljømessige konsekvenser hvis de er til stede i for høye konsentrasjoner. Med DR3900 spektrofotometer fra Hach og LCK kyvettetestene kan driftsoperatører enkelt overvåke konsentrasjonene av disse stoffene og identifisere eventuelle problemer.


Ammonium, nitritt og nitrat

Ammonium, nitritt og nitrat er tre former for nitrogen som også kan ha alvorlige miljømessige konsekvenser hvis de er til stede i for høye konsentrasjoner. DR3900 spektrofotometer fra Hach og LCK kyvettetestene kan også brukes til å måle konsentrasjonene av disse stoffene og identifisere eventuelle problemer som må løses.Aqua Optic AS - din lokale partner

Det er viktig for avløpsrenseanlegg å ha en pålitelig partner som kan levere reagenser og utføre service og vedlikehold på instrumentene deres. Aqua Optic AS lagerfører reagenser i Norge som er kompatible med DR3900 og LCK kyvettetestene fra Hach, og kan også utføre service og vedlikehold på DR3900 spektrofotometeret for å sikre at det alltid fungerer optimalt. Du kan selv velge om du ønsker besøk av en servicetekniker, eller om du sender instrumentet til oss for service. Vi anbefaler at du vurderer en serviceavtale slik at du alltid er sikker på at instrumentet fungerer. Aqua Optic utfører servicer selv om instrumentet opprinnelig er levert av andre Hach leverandører.


Konklusjon

DR3900 spektrofotometer fra Hach og LCK kyvettetestene gir en enkel og pålitelig løsning for å overvåke konsentrasjonene av forskjellige stoffer i avløpsvannet. Dette gir driftsoperatører i kommunale avløpsrenseanlegg muligheten til å identifisere eventuelle problemer og ta raskt tak i dem før de blir større problemer. Med Aqua Optic AS som din lokale partner kan du være trygg på at du alltid har de riktige reagensene og at DR3900 spektrofotometeret ditt alltid fungerer optimalt. Ta kontakt med Aqua Optic AS i dag for mer informasjon om DR3900 spektrofotometeret og hvordan det kan hjelpe deg med å opprettholde vannkvaliteten på avløpsrenseanlegget ditt.Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page