top of page

Hach BU1027 - Den pålitelige vannprøvetakeren for akkrediterte vannprøver på avløpsrenseanlegget

Vannprøvetaking er en nødvendig prosess for å overvåke og opprettholde høy vannkvalitet på avløpsrenseanlegget. Pålitelige og nøyaktige vannprøver er avgjørende for å identifisere og begrense forurensningskilder, og for å sikre at avløpsrenseanlegget opererer i samsvar med nasjonale og internasjonale miljøstandarder.


Aqua Optic - Hach - BU1027 vannprøvetaker


Vannprøvetaking ved avløpsrenseanlegg


Vannprøvetaking er en avgjørende del av overvåkningen av avløpsrenseanlegg. Formålet med å ta akkrediterte vannprøver er å sikre at avløpsrenseanlegget fungerer i tråd med lovverket, og at utslippene til miljøet er innenfor akseptable grenser. For å kunne fastslå om utslippene er akseptable eller ikke, må man ta prøver av vannet og analysere innholdet. Dette kan omfatte forskjellige forurensninger som organiske stoffer, tungmetaller og næringsstoffer.


Når man tar vannprøver, er det viktig å ta representative prøver fra avløpsstrømmen. Dette kan være utfordrende, ettersom avløpsstrømmen kan variere både i sammensetning og mengde. For å sikre nøyaktige og pålitelige resultater er det derfor viktig å bruke en vannprøvetaker som er konstruert for å ta representative prøver fra avløpsstrømmen, og som har høy nøyaktighet og repeterbarhet.


Ved å benytte akkrediterte vannprøver og riktige prøvetakningsmetoder, kan man sikre at avløpsrenseanlegget fungerer i tråd med lovverket og at utslippene til miljøet er innenfor akseptable grenser. Dette er viktig for å beskytte miljøet og folkehelsen.


Hach BU 1027 vannprøvetaker


Hach BU1027 vannprøvetaker er en av de mest pålitelige og mest benyttede vannprøvetakerne for å ta akkrediterte vannprøver på avløpsrenseanlegg i Norge. Med sin høye nøyaktighet og repeterbarhet, sikrer BU1027 at vannprøver blir tatt på en pålitelig måte, og at man får nøyaktige resultater. BU1027 er også ISO-sertifisert iht. ISO 5667, noe som garanterer at prøvetakeren oppfyller pålagte standarder for akkreditert vannprøvetakning. Prøvetakeren monteres på vegg og leveres uten kjøleskap. Mange renseanlegg benytter et standard kjøleskap fra en elektronikkforhandler som enkelt kan modifiseres for å benyttes til vannprøver. Man borer da et hull i toppen av kjøleskapet for gjennomføring av prøvetakerens utløpsslange, i tillegg til at det temperaturen må logges av en godkjent temperaturmåler.


En av de viktigste spesifikasjonene til BU1027 er dens sugehøyde og sugehastighet. BU1027 kan ta vannprøver med sugehøyde opptil 6 meter, noe som gjør den ideell for bruk på avløpsrenseanlegg med dype målepunkter. I tillegg har BU1027 en sugehastighet på inntil 0,5 m/s for sugehøyder inntil 5 meter. Prøvetakeren leveres med sugeslange i PVC som har en innvendig diameter på hele 12mm, noe som skiller den fra flere andre modeller på markedet. Slangens størrelse gjør at sjansen for blokkeringer reduseres betraktelig. Prøvetakeren kan kjøre prøveprogrammer basert på tid, mengde eller hendelser. Dette kan stilles inn og endres underveis.


Det er også verdt å merke seg at BU1027 har et robust design som tåler tøffe arbeidsforhold. Den er konstruert for å være motstandsdyktig mot korrosjon, og har et enkelt design som gjør den litt å vedlikeholde og rengjøre. Dette gjør BU1027 til et kostnadseffektivt alternativ for avløpsrenseanlegg som ønsker å ta akkrediterte vannprøver på en pålitelig og effektiv måte.


Konklusjonen er at Hach BU1027 vannprøvetaker er et viktig verktøy for å ta akkrediterte vannprøver på avløpsrenseanlegg i Norge. Med sin høye nøyaktighet, repeterbarhet, sugehøyde og sugehastighet, sikrer BU1027 pålitelige resultater hver gang. Ved å velge BU1027, kan avløpsrenseanlegg oppfylle nasjonale og internasjonale miljøstandarder, og bidra til å beskytte miljøet på en effektiv måte.


Andre vannprøvetakere fra Hach


Hach tilbyr tillegg til den veggmonterte standardmodellen Bühler 1027 også et utvalg andre vannprøvetakere gjennom BU-serien. Her snakker vi om mer avanserte prøvetakere for brukere med mer komplekse behov.

BU4000-serie fra Hach

BU4000-serien, med Bühler 4010 som standardmodell, er utformet for å dekke de fleste rutinemessige behovene. Prøvetakeren har et isolert rustfritt stål-hus, separat kontroll- og prøvekammer med låsbar dør, fleksible prøvetakningssystemalternativer og flere konfigurasjoner for flaskesett. Med kjent nøyaktighet i prøvevolum, sugehastighet og kjøleytelse er denne prøvetakeren MCERTs-sertifisert og gir pålitelige og nøyaktige resultater.


BU3000-serie fra Hach

BU3000-serien, med Bühler 3010 som inngangsmodell, er en stasjonær vannprøvetaker med et robust, værbestandig og korrosjonsfritt plastdeksel. Enhetsoppsett og vedlikehold er enkelt takket være separat kontroll- og prøvekammer med låsbar dør. Med forskjellige konfigurasjonsmuligheter for prøveflasker tilgjengelig, kan denne prøvetakeren tilpasses forskjellige behov. Med kjent nøyaktig prøvevolum, sugehastighet og kjøleytelse gir denne prøvetakeren nøyaktige og pålitelige resultater.


BU1027 - en av Norges mest brukte


Vi har spurt salgssjef Rune Heggelund i Aqua Optic om Bühler 1027, som er den populære vegghengte vannprøvetakeren. Heggelund sier at BU1027 er en av de mest brukte prøvetakerne ved norske avløpsrenseanlegg, og at den er enkel å montere på veggen. Han fremhever prøvetakerens høye sugekapasitet, som gjør at den er en sikker vinner på de aller fleste anlegg. BU1027 har en kraftig dobbel kompressor som sørger for riktig sugehastighet ved sugehøyder opp til 5 meter, og en godt dimensjonert sugeslange som gjør at risikoen for tetninger minimeres. Dette skiller BU1027 fra flere andre vannprøvetakere på markedet som må ned på slangedimensjon for å klare hastighetskravet.


Rune Heggelund - Aqua Optic

Heggelund nevner også et annet svært viktig poeng som gjør at BU1027 ofte velges i konkurranse med andre prøvetakere. Skulle BU1027 mislykkes med å ta en vannprøve, vil den gjøre ytterligere to forsøk, og avventer ytterligere startsignaler for å sikre at prøveserien fullføres. Andre prøvetakere avslutter prøveserien dersom den mislykkes med å suge opp en vannprøve i serien.


Rune kan du kontakte på:

Telefon: +47 900 68 075コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page