top of page

Kontroll og kvalitetssikring av måleresultater i fiskeoppdrett - HQ-serien fra Hach

For fiskeoppdrettere er kontroll og kvalitetssikring av måleresultater en avgjørende faktor for å opprettholde god fiskehelse og optimal vekst. Moderne og avanserte online måleinstrumenter som overvåker vannkvaliteten i bla. RAS-anlegg er i dag helt vanlig praksis for å opprettholde et godt miljø for fisken. Men hvordan kan man være sikker på av målingene er nøyaktige og pålitelige? Det er her Hach HQ-serien kommer inn i bildet.HQ-serien fra Hach gir fiskeoppdrettere en pålitelig og nøyaktig måte å kvalitetssikre måleresultater fra alle online målere som allerede er installert i anleggene. HQ-serien benyttes for å ta stikkprøvekontroll tilknyttet eksisterende målepunkter, slik at du enkelt kan kontrollere kritiske parameter som oksygen, pH og ledningsevne.

HQ-serien har et enkelt brukergrensesnitt som raskt gir deg tilgang til måleresultatene dine og mulighet til å analysere dataene for å identifisere avvik og utfordringer. HQ-serien gjør at du alltid kan være trygg på at sanntidsmålerne dine fungere som de skal.


HQ-serien finnes i flere versjoner som dekker ulike parameter. De smarte Intellical-sensorene fra Hach kan kjøpes løst og tilpasses det behovet som enhver bruker har. Intellical-sensorene kommer for flere ulike parameter og for flere bruksområder. Har du først kjøpt et måleinstrument i HQ-serien kan du supplere med sensorer underveis. Husk å kjøp en HQ-måler som dekker de parameterne du har behov for.Vi kan oppsummere med å si at den nye HQ-serien fra Hach gjør at fiskeoppdrettere nå har tilgjengelig et kraftig verktøy for å kontrollmåle og overvåke viktige vannparameter som blant annet oksygen, pH og ledningsevne. HQ-serien gir deg pålitelige og nøyaktige resultater, takket være IntelliCAL-sensorer og effektiv on-screen kalibrering. Med enkel overføring av data via USB eller Bluetooth, kan fiskeoppdrettere kvalitetssikre måleresultater fra online målere som allerede er installert i anlegget. HQ-serien fra Hach er det ultimate verktøyet for å sikre av vannforholdene er optimale, slik at du sikrer sunn og god fiskevelferd.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page