top of page

Online klormåling i drikkevannsbehandling – Hvorfor er det viktig?

Oppdatert: 19. apr. 2023

Klor er en svært viktig komponent i drikkevannsbehandling, og klormåling er en nødvendig prosess for å sikre at konsentrasjonen av klor i drikkevannet er på et tilfredsstillende nivå. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvorfor man måler klor ved drikkevannsproduksjon, og hvordan klormåling gjøres i sanntid ved norske drikkevannsbehandlingsanlegg.
Hvorfor måler vi klor i drikkevannsbehandling?

Ifølge drikkevannsforskriften er det krav om at drikkevannet skal være trygt og egnet til konsum. Klor er en viktig komponent i drikkevannsbehandling for å sikre at vannet er fritt for skadelige mikroorganismer og bakterier. Klor virker som et desinfeksjonsmiddel, og det dreper de fleste typer bakterier og virus som kan forårsake sykdom hos konsumenten.


Imidlertid er det viktig å ha riktig konsentrasjon av klor i vannet. Hvis konsentrasjonen er for høy, kan det føre til helseproblemer som irritasjon i øyne og hud. Hvis konsentrasjonen er for lav, kan det føre til at vannet ikke blir tilstrekkelig desinfisert og dermed være en helsefare. Derfor er klormåling en viktig prosess for å sikre av konsentrasjonen av klor i drikkevannet er på et trygt og effektivt nivå.


Hvordan måles klor i sanntid?

Klormåling i drikkevannsbehandling gjøres vanligvis ved å bruke automatiserte instrumenter som måler konsentrasjonen av klor i sanntid. En av de mest populære klormålerne ved norske drikkevannsbehandlingsanlegg er Hach CL17sc.


Hach CL17sc benytter et kolorimetrisk prinsipp for å måle klor i vannet, og baserer seg på DPD-metoden. Metoden fungerer ved at en reagens (DPD) reagerer med klor i vannet og endrer farge som deretter måles. Jo høyere konsentrasjonen av klor i vannet er, jo mer intens blir fargen, og jo høyere blir målingen.


Hach CL17sc er spesielt utformet for å gi nøyaktige og pålitelige klormålinger i sanntid, og har en rekke spesifikasjoner som gjør den til et utmerket valg for ditt vannbehandlingsanlegg. Den krever minimalt med vedlikehold og oppmerksomhet fra driftsoperatører, så lenge reagensflasker byttes ca. 1 gang per måned.


Konklusjon

Klormåling er en viktig prosess i drikkevannsbehandling for å sikre at konsentrasjonen av klor i vannet oppfyller sin hensikt. Dette bidrar til at vannet er trygt å drikke og at det oppfyller kravene i drikkevannsforskriften.


Ved norske drikkevannsbehandlingsanlegg gjøres klormåling vanligvis ved å bruke automatiserte instrumenter som Hach CL17sc, som måler klorkonsentrasjonen i sanntid. Dette gjør det mulig for operatørene å justere eller automatisere klordoseringen og sikre at konsentrasjonen av klor til enhver tid er optimal. Det er også vanlig å benytte spektrofotometer (DR3900) eller håndholdte fotometer (DR300) for å ta stikkprøvekontroller.

I tillegg til kravene i drikkevannsforskriften og de desinfiserende effektene, kan klormåling i sanntid bidra til å redusere driftskostnadene ved drikkevannsbehandlingsanlegget, da det sikrer at klorforbruket er optimalt og unngår overdosering av klor.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page