top of page

Optisk vs. galvanisk oksygensensor i fiskeoppdrett

Oppdatert: 19. apr.

Landbasert fiskeoppdrett og smoltanlegg er en stadig voksende og mer kompleks industri, og et av de viktigste aspektene ved å drive vellykket fiskeoppdrett er å sørge for at vannkvaliteten i oppdrettsanlegget er optimal. En viktig faktor som påvirker vannkvaliteten og sluttproduktet er oksygennivået, som er helt avgjørende for fiskens helse, trivsel og vekst. Derfor er det svært viktig å ha pålitelige oksygenmålere som kan måle oksygennivået nøyaktig og i sanntid.Det finnes to hovedtyper av oksygenmålere som brukes i fiskeoppdrett: optiske oksygenmålere og galvaniske oksygenmålere. Begge typene fungerer ved å måle mengden oksygen i vannet, men de gjør det på ulike måter.


Galvaniske oksygenmålere fungerer ved å måle den elektriske strømmen som genereres når oksygen reagerer med en elektrode. Denne elektroden må imidlertid byttes ut jevnlig og krever kalibrering for å sikre nøyaktige målinger. Dette kan være både tidkrevende og kostbart, da det innen fiskeoppdrett normalt er svært mange målepunkter.


Optiske oksygenmålere, derimot, bruker luminescens for å måle oksygeninnholdet i vannet. De har ingen bevegelige deler eller elektroder som må byttes ut, og krever derfor minimalt med vedlikehold. I tillegg trenger de ikke å kalibreres like ofte som galvaniske målere.

Selv om galvaniske oksygenmålere er billigere å kjøpe inn, vil de koste mer i drift gjennom livsløpet på grunn av det økte behovet for vedlikehold og kalibrering. Optiske oksygenmålere vil derfor være er mer økonomisk valg på lengre sikt.

En annen fordel med optiske oksygenmålere er at de gir raskere og mer nøyaktige målinger enn galvaniske oksygenmålere. Dette gjør at oppdretterne kan reagere raskere på endringer i oksygennivået, som kan være helt kritiske for fisken i oppdrettsanlegget.

I tillegg er optiske oksygensensorer mer pålitelige i ulike miljøforhold. Galvaniske sensorer kan være mer følsomme for endringer i temperatur og pH i vannet, noe som kan påvirke nøyaktigheten av målingene. Optiske oksygensensorer der derimot ikke påvirket i like stor grad av slike faktorer.
Invester i kvalitet: Hach LDO2 oksygensensor for pålitelige oksygenmålinger i RAS-anlegg


Landbasert fiskeoppdrett med RAS-teknologi er helt avhengig av nøyaktige oksygendata for å opprettholde stabil vannkvalitet, god fiskehelse og god vekst. Hach LDO2 oksygensensor er en av de beste sensorene for denne applikasjonen, takket være sin høye pålitelighet og minimale vedlikeholdstid.


Hach LDO2 oksygensensor bruker en LED-lampe for å måle oksygennivået i vannet. Fordelen med optiske sensorer er at de er mindre påvirket av endringer i vannets sammensetning, noe som gjør dem mer stabile og nøyaktige enn galvaniske sensorer. Dette gjør LDO2 til et utmerket valg for landbasert fiskeoppdrett, hvor man ofte har et høyt volum målepunkter spredt over et stort område.

En av de største fordelene med Hach LDO2 oksygensensor er at den krever minimalt med vedlikehold. Sensoren har lang levetid, og det er sjeldent nødvendig med kalibrering eller justering. Eneste nødvendige vedlikehold er bytte av sensorcap med intervaller på ca. 1-2 år. Dette sparer både tid og penger, og gjør det mulig å ha et stort antall sensorer uten å måtte bruke mye tid og ressurser på vedlikehold.


Hach LDO2 oksygemåler har også flere spesifikasjoner som gjør den til et ideelt valg for landbasert fiskeoppdrett. Sensoren er i stand til å måle oksygennivået i vannet ned til 0,01 mg/l, og den har en presisjon på +/- 0,1 mg/l. Sensoren har også en rask responstid, noe som gjør det mulig å oppdage endringer i oksygennivået raskt, slik at det kan gjøres nødvendige tiltak for å opprettholde en sunn vannkvalitet for fisken.

Selv om Hach LDO2 oksygensensor krever en litt større investering enn enkelte rimeligere alternativer, vil dette raskt betale seg tilbake gjennom den minimale vedlikeholdstiden og den høye påliteligheten. Mens rimeligere sensorer kan gi usikre måleresultater, eller kreve hyppig vask og kalibrering, vil LDO2 fortsette å levere pålitelig oksygendata over lang tid.

bottom of page