top of page

Gjennomstrømningsarmatur for pHD-elektroder eller andre sensorer fra Hach med 1" NPT. Det klare huset gir operatøren anledning til å utføre rask inspeksjon av sensoren og om det er nødvendig med vask. Komplett nedsenking av elektrode/sensor sikrer god temperaturkompensasjon. Praktisk løsning for frakobling av elektrode / sensor gjør vedlikehold effektivt. 3/8" vanninntak og 1/2" utløp minimerer tetning av armaturet. 

 

Gjennomstrømningsarmaturet passer godt ved vannbehandlingsanlegg som er avhengige av å ta ut en delstrøm hvor pH måles. 

Armatur, gjennomstrømning - pHD

SKU: 7300800
    bottom of page