top of page

Sensorcap til Intellical oksygensensor (LDO).

 

Sensorcapen forbrukes når Intellical LDO benyttes. Levetiden varierer noe mellom ulike brukere, men normal levetid estimeres til ca. ett år ved normal bruk. 

 

Sensorcapen er fabrikkalibrert, slik at oksygenmåleren også kalibreres ved bytte av sensorcap. Dette gjør at du slipper å tenke på omfattende og tidkrevende kalibrering.

Intellical LDO, sensorcap

SKU: 5811200
    bottom of page