top of page

BU1027 har i en årrekke vært en av de mest brukte vannprøvetakerne ved norske avløpsrenseanlegg. Prøvetakeren monteres enkelt på vegg og tilfredsstiller kravene i ISO5667.

Prøveintervall kan styres på tid, puls eller mA-signal, og kan også hendelsesstyres. Alle innstillinger utføres gjennom prøvetakerens display og knapper. 

 

Vannprøvetakeren har elektronisk justerbar sugehastighet og klarer inntil 6 meter sugehøyde. Den passer derfor godt ved de fleste norske renseanlegg hvor det stilles krav om akkreditert prøvetakning. 

 

Det medfølger ikke egen kjøledel for vannprøvene, men mange lager seg egne kjøleskap for dette.

Vannprøvetaker - BU1027

SKU: BU1027.00.60011
 • Prøvetakningsprinsipp:
  Trykk-vakuum-prinsipp

   

  Prøvevolum:
  20 - 350 ml

   

  Prøvebeholder (anbefalt):
  Kunststoff (PE): 1 x 10 l eller 1 x 25 l

   

  Sugehøyde:
  Maks 6m (ved 1.013 hPa)

   

  Sugehastighet:
  >0,5 m/s ved sugehøyde til maks. 5 m(ved 1.013 hPa); Pumpekapasitet erelektronisk justerbar

   

  Sugeslange:
  5 meter PVC-slange (12mm I.D)

   

  Prøveintervall:
  1 minutt - 99 timer og 59 minutter

   

  Prøvestyring:
  Tid-, mengde, ekstern hendelse og manuell prøvetakning

   

  Manuelle prøver:
  Alltid mulig, uten å bryte valgt prøvetakningsprogram

   

  Volumnøyaktighet/repeterbarhet:
  2,8% med standard vakuumsystem

   

  Doseringssystem:
  Standard vakuumsystem 20-350 ml

   

  Signalinngang:
  1x analog: 4-20 mA, opsjon 0-20 mA, slå av 3,3 V (optisk kobling).
  5 x digitale: mengde, hendelse, 3x fritt programmerbare.

   

  Programmer:
  6 brukerdefinerte programmer (fritt programmerbare)

   

  Språk:
  Flere språkvalg, bla. skandinaviske språk

   

  Statusmeldinger:
  Fellesalarm (standard)
  Prøvenavn, program aktivt, program slutt (opsjon)

   

  Strømforsyning:
  230 V / 115 V, 25 VA

   

  Kapsling:
  Styrosun / PC (GF10)

   

  Omgivelsestemperatur:
  0 til +45 °C

   

  Prøvetemperatur:
  +0,1 til +40 °C

   

  Mål (H x B x D):
  362 x 442 x 222 mm

   

  Vekt:
  10 kg

bottom of page