top of page
AdobeStock_225077328.jpeg

Oppløst oksygen

Oppløst oksygen - hva er det?

For at vann skal kunne bære liv er det avhengig av oppløst oksygen, slik at det holder seg sunt og friskt. Oppløst oksygen er mengden gassformig oksygen i vann. Oppløst oksygen oppstår ved; bevegelser fra vind, bølger, strømninger og mekanisk lufting, eller som følge av direkte absorpsjon fra atmosfæren. Det kan også oppstå ved fotosyntese av vannplanter som et biprodukt av prosessen.

Hva påvirker konsentrasjonen av oppløst oksygen i vann?

Temperatur: Ved lav temperatur inneholder vannet mer oppløst oksygen, dette fordi oksygenmolekylene har mindre bevegelse. I varmere vann vil oksygenmolekylene bevege seg raskere, noe som kan resultere i at de rømmer fra vannet og opp i luften.

Atmosfærisk trykk: Jo høyrere det atmosfæriske trykket er, desto bedre egnet er vannet til å holde på oppløst oksygen. Det er da trykket ovenfra som holder på flere oksygenmolekyler. Konsentrasjonen av oppløst oksygen er derfor lavere i høyden, grunnet et lavere atmosfærisk trykk.

Salinitet: Jo lavere saltinnhold vannet har, desto høyere konsentrasjon av oppløst oksygen. Dette er fordi saltene påvirker løseligheten til gasser, og driver dem ut av vennet.

Dybde på vann: Grunt vann har høyere konsentrasjon av oppløst oksygen enn dypt vann. Grunnen til dette er at vind og bølger på overflaten gjør at oksygen slås inn i vannet. I tillegg gjør lysforholdene i grunt vann at andelen av vannplanter også normalt er høyere, noe som resulterer i at det blir skapt mer oppløst oksygen som et biprodukt av fotosyntesen.

Bioaktivitet: Ved høy bioaktivitet av mikroorganismer forbrukes mer oppløst oksygen enn ved lav bioaktivitet. Dette fordi mikroorganismene som lever av organiske stoffer og stoffer i forråtnelse forbruker oppløst oksygen.

hach_oksygenmålere.png
Hvorfor måler vi oksygen i vann?

I en rekke vannbehandlingsprosesser er måling av oksygen og metoder for å opprettholde riktig oksygennivå helt avgjørende. I de fleste tilfeller er oppløst oksygen helt nødvendig for å holde liv i en prosess (fiskehelse, biologi i kloakkrenseanlegg etc.), men oksygen kan også være skadelig og forårsake oksidasjon som skader utstyr og produkter. Oppløst oksygen påvirker blant annet:

For å opprettholde god og sunn fiskehelse i oppdrettsanlegg og andre applikasjoner innen akvakultur er riktig oksygennivå kritisk. Det samme gjelder for å kontrollere biologien i avløpsrenseanlegg med biologisk rensetrinn.

bottom of page