top of page
AdobeStock_60753125.jpeg

Full kontroll på vannkvaliteten

aqua optic logoelement

Driver du med drikkevannsbehandling, kloakkrensing, innen akvakultur og fiskeoppdrett, eller som entreprenør, så er det svært viktig å ha kontroll på vannkvaliteten. Behovet er som regel todelt, hvor det på den ene siden handler om å ha kontroll på fastsatte grenseverdier tilknyttet utslipp og kvalitet, mens det på den andre siden har blitt en svært viktig brikke for å styre, automatisere og optimalisere prosesser.

Parameter
AdobeStock_289818775.jpeg

Måleparameter

I Aqua Optic har vi kunnskap om alle de vanligste måleparameterne som du treffer på i de fleste vannbehandlingsprosesser og industrielle applikasjoner. Alt fra vannverk og kloakkrenseanlegg til fiskeoppdrett, miljøundersøkelser og annen prosessindustri. Spør oss gjerne om andre parameter og måleinstrumenter for vann.

AdobeStock_415411736.jpeg

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett har blitt en kompleks prosess som krever høy kunnskap og full kontroll på vannkvaliteten. Dagens RAS-anlegg gjør at bransjen har et hurtig økende behov for måling i mye større grad enn tidligere. Sammensetningen av måleinstrumenter og parameter kan ofte sammenlignes med kombinasjonen av måleinstrumenter innen drikkevannsbehandling og avløpsrensing.

bottom of page