top of page
AdobeStock_250059223.jpeg

Aqua Optic

AdobeStock_117700241.jpeg
Hvem er kundene våre?

Enten du driver med drikkevannsbehandling, avløpsrensing, akvakultur og fiskeoppdrett, eller entreprenørarbeid, er vannkvalitetskontroll avgjørende. Vi forstår at du har et todelt behov: å opprettholde fastsatte grenseverdier for utslipp og kvalitet, samt å automatisere og optimalisere prosessene dine.

Den kommunale vann- og avløpsbransjen og oppdrettsnæringen stiller stadig høyere krav til leverandørene sine. Våre løsninger hjelper deg med å møte myndighetskravene for drikkevannskvalitet, utslippsgrenseverdier for avløpsvann, og komplekse behov for vannkvalitet i oppdrettsnæringen. 

AdobeStock_117700241.jpeg
Hvem er vi?

Aqua Optic ble grunnlagt i januar 2023 med mål om å utfordre et etablert leverandørmarked for vannmålingsinstrumenter. Våre erfarne ansatte har mer enn 40 års erfaring fra bransjen, og noen fartstid tilbake til 80-tallet. Mye har endret seg siden da, men våre ansatte har holdt tritt med utviklingen og er stolte av å tilby brukertilpassede og fleksible løsninger sammen med våre veletablerte partnere.

I mars 2023 kom Øwre-Johnsen AS inn på eiersiden i selskapet. Dette partnerskapet sikrer Norges fremste fagmiljø innen Hach vannanalyse, og gir Aqua Optic AS en unik mulighet til å utvide sin aksjonsradius og kapasitet. Den industrielle aktørens inntreden vil styrke selskapets ressurser, nettverk og markedstilgang, og åpne dørene for nye spennende muligheter. Dette partnerskapet vil bidra til ytterligere vekst og utvikling for både Øwre-Johnsen AS og Aqua Optic AS.

AdobeStock_90039968.jpeg
Vår ambisjon

Vi har større ambisjoner enn å bare levere instrumenter og komponenter. Vi forstår at markedet ønsker mer helhetlige løsninger, og derfor samarbeider vi tett med elektro- og automasjonsselskaper, PLS-leverandører, databehandlere og datamodelleringsfirmaer for å dekke hele verdikjeden fra sensorplassering til datastyringssystemer. Dette er noe vi skal jobbe hardt for å oppnå i tiden fremover.

AdobeStock_90039968.jpeg
Hva gjør vi for deg?

Aqua Optic er din partner gjennom hele prosessen. Vi hjelper deg med alt fra prosjektering til montering og igangkjøring (gjennom partnere), og videre til drift, vedlikehold, support og service. Vi er eksperter på vann, og vi ser frem til å samarbeide med deg. Hjelp oss med å utfordre det etablerte og bygge opp en kompetansebedrift for måling i vann.

bottom of page