top of page
Vannbehandling

Bransjer

AdobeStock_368340921.jpeg

Avløpsvann

Alle avløpsrenseanlegg har samme hensikt; rense avløpsvannet før det slippes tilbake i naturen. Til tross for dette er hvert eneste avløpsrenseanlegg unikt, med eget design, kapasitet, utstyr, prosess, og grenseverdier for utslipp som ofte er geografisk bestemt. Kravene til rensing blir stadig strengere, og kostnadene til både energi- og kjemikalier øker. Våre produkter hjelper deg med å holde kontroll på vannkvaliteten, samtidig som du har stor fleksibilitet til å optimalisere og automatisere prosessen.

AdobeStock_159675117.jpeg

Drikkevann

Ved hjelp av vårt utstyr har vi et mål om at du som bruker skal sikre måleresultater av høyeste kvalitet og nøyaktighet, slik at du kan sikre trygt og godt drikkevann til befolkningen. I tillegg vil du gjennom automatisering kunne spare både tid og penger, ved at du kan reagere raskere på endringer i vannet og automatisere anleggets prosesser. Kombinasjonen av online måleinstrumenter, laboratorieinstrumenter og portable instrumenter, gjør at du aldri trenger å tvile igjen.

125ed5_e2ee782eccd040a49e04ece94f3793d3~mv2.jpeg

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett har blitt en kompleks prosess som krever høy kunnskap og full kontroll på vannkvaliteten. Dagens RAS-anlegg gjør at bransjen har et hurtig økende behov for måling i mye større grad enn tidligere. Sammensetningen av måleinstrumenter og parameter kan ofte sammenlignes med kombinasjonen av måleinstrumenter innen drikkevannsbehandling og avløpsrensing.

bottom of page