top of page

Etableringen av Norges fremste kompetansesenter innen Hach vannanalyse er et faktum!

Aqua Optic og Øwre-Johnsen har begge hatt mål om å etablere Norges fremste kompetansesenter innen Hach vannanalyse. Vi opplever sterk markedsinteresse fra kommunal, industriell og maritim sektor og begge selskapene er involvert i store prosjekter. Nå slår vi kreftene sammen i et strategisk trekk for å styrke de faglige synergiene og den totale kapasiteten, til det beste for alle våre kunder.


Aqua Optic - Øwre-Johnsen - Hach måleinstrumenter for vann


Daglig leder i Aqua Optic, Martin Enoksen, peker på et svært høyt aktivitetsnivå gjennom sommeren og høsten, og vektlegger behovet for å effektivisere administrative funksjoner for å kunne fokusere mer på kundeorienterte aktiviteter.


«Ved å slå sammen selskapene frigjør vi verdifull tid i både Aqua Optic og Øwre-Johnsen, som kan brukes eksklusivt til å videreutvikle Norges fremste fagmiljø innen Hach vannanalyse»


Målet med sammenslåingen er å danne et anerkjent og ledende kraftsenter for Hach måleinstrumenter i det norske markedet, og sørge for å maksimere selskapets relevans ovenfor aktører som benytter slikt utstyr.

 

I løpet av oppstartsåret 2023 har Aqua Optic allerede levert måleinstrumenter, tilbehør, reagenser og servicetjenester til over 100 ulike kunder i hele Norge. Aqua Optic har på rekordtid etablert seg som en sterk merkevare i bransjen. Selskapet innehar en unik og verdifull kompetanse som Øwre-Johnsen nå virkelig ser frem til å få med seg på laget. Aqua Optic vil integreres og videreutvikles under Øwre-Johnsen som har forhandlet kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for sine kunder i over 75 år.


Hva betyr dette for kundene?


Øwre-Johnsen, med sin omfattende erfaring innen ulike produkt og kompetanseområder, inkludert Hach, forsikrer at sammenslåingen vil slå positivt ut for alle kunder. At vi nå legger kreftene sammen betyr tilgang til et bredere spekter av spesialiserte fagfolk, et betydelig utvidet lokalt varelager, økt tilstedeværelse, og mulighet til å kjøpe et bredere utvalg produkter og tjenester fra samme leverandør. Det blir flere ressurser som kan svare og bistå med tekniske utfordringer og vi dobler service-kapasiteten vår.


Med dette får vi også mulighet til å styrke satsningen og spesialisere videre på tilpassede service-konsepter og produkt-nisjer. Blant annet ønsker vi å sikre at kundene opplever problemfri kommisjonering, drift og støtte igjennom hele livsløpet tilknyttet våre leveranser. Dette gjelder både ved større prosjektleveranser og drifts-sikkerhet for generelle kunder av instrumentering som krever service og vedlikehold.


Rune Heggelund, Salgssjef i Aqua Optic, kommenterer:


«Vi ønsker at kundene fortsatt skal forholde seg til de samme personene og kanalene for service, støtte, rådgivning og bestillinger som de har vært vant til. Med støtten fra Øwre-Johnsen frigjør vårt team verdifull tid som kan brukes til enda mere kundeorienterte aktiviteter og mange kundebesøk. Jeg har alltid hatt en filosofi om at nærhet til markedet og forståelse for kundenes daglige utfordringer er det som skaper sterke og varige relasjoner. Jeg er trygg på at denne sammenslåingen vil bidra til å forsterke nettopp dette,» avslutter Rune.


Hach er et satsningsområde i Øwre-Johnsen – styrker et allerede sterkt fagmiljø


Adm.dir. i Øwre-Johnsen, Anders Øwre-Johnsen, sier følgende; «Jeg er stolt og veldig glad over å få Aqua Optic med på laget. Med dette får vi om bord noen av Norges mest fremoverlente og erfarne ressurser innen vannkvalitet, som går rett inn og styrker satsningen vi har hatt siden 2019. Samlet sett vil jeg hevde at vi med dette etablerer det mest erfarne og kompetente teamet i Norge innen vannkvalitet. Aqua Optic har imponert oss så mye at vi er fullstendig overbevist om at potensialet i å samle kreftene er usedvanlig stort. Synergiene i å jobbe samlet og verdien i de innkjøpsvilkår og den produktbredden Øwre-Johnsen har i sin portefølje vil bidra til at dette området står svært sterkt rustet for fremtiden».


Økt satsning på service – Bedre kundetilfredshet


Martin Enoksen deler innsikten om et stadig økende behov for tilgjengelighet og dedikerte serviceteknikere i markedet. Dette erkjennes som en sentral satsning. I tiden som kommer, vil dette forretningsområdet dyrkes som en av virksomhetens hjørnesteiner.


«Som teknisk leverandør ser vi på det som vårt ansvar å bygge opp nødvendig teknisk kapasitet for å være en pålitelig bidragsyter til fremtidige leveranser,» påpeker Enoksen. Han ser på denne satsningen som en investering i å oppfylle kundenes behov og sikre kvalitetsservice i takt med den voksende aktiviteten, særlig innen VA-bransjen og akvakultur.


Rune og Martin - Aqua Optic og Hach

Ved å etablere Norges fremste kompetansesenter innen Hach vannanalyse vil Aqua Optic og Øwre-Johnsen sammen stå sterkt for å dekke nåværende og fremtidige behov i markedet.Fakta:

Mjøndalen, 4. desember 2023 var en betydningsfull dag for Aqua Optic, da Øwre-Johnsen AS kjøpte alle aksjene i selskapet, og befester dermed sin posisjon innen Hach vannanalyse. Oppkjøpet følger Øwre-Johnsens tidligere majoritetskjøp i mai, hvor selskapet overtok 50,1% av Aqua Optic.

Øwre-Johnsen
Aqua Optic - Hach vannanalyse

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page