top of page
AdobeStock_90039968.jpeg

Kalibrere pH-måler

Alle pH-elektroder forbrukes fra det øyeblikket de tas i bruk, og er avhengig av at de vedlikeholdes og kalibreres. Kalibreringsintervall varierer fra anlegg til anlegg, men prosessen er ganske lik. Lær mer om kalibrering av pH-målere. 

Hvordan kalibrere pH-elektrode?

En pH-elektrode fungerer ved at den måler mengden hydrogenioner som tiltrekkes av en spenning som elektroden sender ut. En pH elektrode forbrukes fra den settes i vannet, hvorpå nøyaktighet endres underveis. Alle pH-sensorer må derfor kalibreres for å opprettholde en akseptabel nøyaktighet. En pH-elektrode forringes forskjellig i ulike anlegg og applikasjoner, noen få må kalibrer hver dag, andre gjør det ukentlig, månedlig eller årlig. Kalibreringsrutiner er det derfor vanlig at brukeren tilpasser etter hvert. En pH-elektrode må kaliberes mot en kjent standardløsning, denne kalles buffer.

 

  1. Begynn alltid med å skylle og vaske elektroden. Siden elektrodehodet har små porer kan det være lurt å benytte en myk tannbørste og destillert vann når du vasker. Husk å alltid tørk elektroden før kalibrering.

  2. For de fleste er det vanlig å benytte to bufferløsninger (pH 4, 7 eller 10), såkalt topunktskalibrering. Her er det lurt å velge den bufferstandarden som er nærmest ditt måleområde for pH.

  3. Elektroden plasseres i første bufferløsning, og kalibreringen startes via displayet på pH-måleren. Ulike pH-målere kan ha ulik fremgangsmåte.

  4. Før elektroden plasseres i bufferløsning nr. 2, så er det viktig å tørke av pH-elektroden. Start kalibreringen fra displayet, slik som ved punkt 3.

Bufferløsning er som ferskvare å regne. Påse at standardløsningen er innenfor datostemplingen. Noen benytter samme buffervæske for flere kalibreringen, og tømmer den tilbake på flaske etter bruk. Dette er noe du absolutt ikke bør gjøre, da bufferløsningen forringes når den åpnes og brukes. Det er anbefalt å benytte såkalte «Singlet», som er små engangsposer som kastes etter bruk. Da er du helt sikker på at du kalibrerer mot fersk og korrekt standardløsning.    

bottom of page