top of page
AdobeStock_289818775.jpeg

"Norsk Standard"

De siste årene har det blitt svært vanlig å etablere online (sanntid) turbiditetsmåling på utløpet av hvert enkelt filter, til tross for at Drikkevannsforskriften kun sier at man er pålagt å imøtekomme øvre grenseverdier på utløpsledningen (maks 1 NTU).

Måling på filter har blitt en "Norsk Standard"

De siste årene har det blitt svært vanlig å etablere online (sanntid) turbiditetsmåling på utløpet av hvert enkelt filter, til tross for at Drikkevannsforskriften kun sier at man er pålagt å imøtekomme øvre grenseverdier på utløpsledningen (maks 1 NTU). For de aller fleste vannbehandlingsanlegg er dette å anse som en høy investering, men det har vist seg at anleggene på kort tid har innhentet en nettogevinst på investeringen, både kostnad- og miljømessig. Den viktigste grunnen til dette er at anleggene ved hjelp av online turbiditetsmålere får optimalisert filterspylingen. Dette er med på å redusere dobbeltrensing av returvann, vann til avløp og ikke minst minimere belastningen på filtermediet. Ett målepunkt for turbiditet koster ca. 50 000 kr. Et gjennomsnittlig norsk vannverk har 6-8 filter, noe som krever en investering på i underkant av en halv million. Dette inkluderer også livsløpskostnader for ca. 10 års drift.

Norske vannbehandlingsanlegg forbruker filtermedium tilsvarende ca. 1 million kroner per år. SINTEF har i en undersøkelse konkludert med ca. 30% redusert slitasje på filtermediet ved å styre filterspylingen ved bruk av turbiditetsmålere. Dette vil si at et gjennomsnittlig vannbehandlingsanlegg vil kunne redusere kostnader direkte tilknyttet kjøp av filtermedium med ca. 300 tusen kroner per år, noe som gjør at vi kan konkludere med at investeringen trolig er hentet inn etter det andre driftsåret.

bottom of page