top of page

Mål klor i sanntid!

Få full kontroll på klordoseringen og sikre at drikkevannet har riktig klornivå. Slå to fluer i en smekk - reduser klorforbruker og sikre trygt vann.

Flere og flere ønsker å kontinuerlig overvåke klornivået i drikkevannet. Vi bistår deg med å velge riktige produkter, slik at du kan starte målingen.

SC4500 transmitter fra Hach
CL17sc klormåler for måling av klor i drikkevann
AdobeStock_159675117.jpeg
Alt du trenger for å måle klorrest i sanntid!
bottom of page