top of page

Solitax SC og Divako gir deg full oversikt over turbiditeten ved veibygging og annet anleggsarbeid

Veibygging og annet anleggsarbeid er viktige aktiviteter for samfunnets utvikling, men de kan også påvirke miljøet negativt hvis ikke nødvendige tiltak blir tatt. De siste årene har det blitt innført strenge krav til måling av miljøbelastning i forbindelse med veibygging og annet anleggsarbeid. En av de viktigste miljøparameterne som må overvåkes er turbiditet – en indikator på vannets klarhet og tilstedeværelse av partikler.


Aqua Optic - Turbiditet ved veibygging og annet anleggsarbeid


Måling av turbiditet iht. ISO 7027 med Hach Solitax sc turbiditetsmåler - full oversikt over turbiditeten

For å sikre at turbiditeten blir overvåket på en nøyaktig og pålitelig måte, har Hach utviklet Solitax sc turbiditetssensor. Denne avanserte sensoren er utformet for å oppfylle de strenge kravene iht. ISO 7027-standarden for turbiditetsmåling. Ved å bruke Solitax sc kan du være trygg på at målingene dine er i samsvar med de høyeste standardene, og gir deg full oversikt over turbiditeten.

Les mer om ISO 7027


Automatisk rengjøring for minimalt vedlikehold

En av de mest imponerende egenskapene til Hach Solitax sc turbiditetsmåler er dens automatiske rengjøringssystem. Den mekaniske vinduspusseren sørger for at sensoren forblir ren og i drift over lengre tid. Med automatisk rengjøring trenger du ikke å bekymre deg for hyppig vedlikehold eller manuell rengjøring av sensoren. Dette sparer både tid og ressurser, samtidig som det sikrer nøyaktige og pålitelige målinger.


Fleksibel transmitter for betjening av sensor

Turbiditetsmåleren kobles enkelt til SC4500 transmitteren fra Hach. Transmitteren fungerer som kontrollenhet for sensoren, med et brukervennlig grensesnitt og en tydelig berøringsskjerm i farger for enkel overvåking. SC4500 tilbyr fleksible tilkoblingsmuligheter mot ulike styringssystemer, slik at turbiditetsdata kan integreres sømløst og overføres i sanntid.

Aqua Optic og Divako tilgjengeliggjør turbiditetsmålinger gjennom SaaS-tjeneste

Tilkobling til Divako – fjernavlesning og alarmer i sanntid

For å gjøre overvåkingen av turbiditet enda mer effektiv har Øwre-Johnsen utviklet en SaaS-tjeneste kalt Divako. Denne tjenesten gjør det mulig for entreprenører å fjernavlese måleverdier fra Solitax sc turbiditetssensor og motta alarmer i sanntid via e-post eller SMS. Dette gir et øyeblikkelig varsel hvis turbiditetsnivået overskrider de fastsatte grenseverdiene. Med Solitax sc og Divako kan entreprenørene handle raskt for å begrense eventuelle miljøkonsekvenser og sikre at veibygging og annet anleggsarbeid skjer i tråd med gjeldende regelverk.
Oppsummert

Når det gjelder måling av turbiditet under veibygging, er Solitax sc det ideelle verktøyet for å oppnå pålitelige og nøyaktige resultater. Ved å måle iht. ISO 7027-standarden og med automatisk rengjøring, sikrer denne sensoren at du oppfyller strenge krav til miljøovervåkning. I tillegg gir tilkoblingsmuligheten til Divako deg anledning til å fjernavlese måleverdier og motta alarmer i sanntid, slik at du kan handle raskt for å begrense eventuelle miljøkonsekvenser.

Med Solitax sc og Divako er du rustet til å oppfylle kravene til miljøovervåking under veibygging. Du kan trygt overvåke turbiditeten og fatte nødvendige tiltak. Ikke la turbiditet bli et ukontrollert problem i anleggsområdet. Ta kontroll over miljøbelastningen med Hach Solitax sc og Divako.


Er du interessert i å lære mer om Hach Solitax sc turbiditetssensor og Divako? Ta kontakt med oss. Sammen kan vi bidra til mer bærekraftig veibygging og redusert miljøpåvirkning, uten at du trenger å bruke verdifull tid på oppfølging.


Kontakt oss på:

Telefon: +47 46 66 11 00Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page