top of page

Sensorcap til LDO2 oksygensensor.

 

Sensorcapen forbrukes når LDO2 står i vann. Levetiden varierer noe fra applikasjon til applikasjon, og normal levetid estimeres til ca. ett år ved normale driftsforhold. 

 

Sensorcapen er fabrikkalibrert, slik at oksygenmåleren også kalibreres ved bytte av sensorcap. Dette gjør at du slipper å tenke på omfattende og tidkrevende kalibrering. Innen fiskeoppdrett som benytter svært mange målepunkter for oksygen, så er det mye penger å spare ved å redusere kalibreringstid og kalibreringsfrekvens. 

LDO2 sensorcap

SKU: 9021150
    bottom of page