top of page

Hach Ks910 Kcl løsning, 0.1M, 500ml

 

Bufferløsning for ledningsevne / konduktivitet. 

Benyttes for å kontrollere og kalibrere sensorer.

Ledningsevne buffer, 12880 uS/cm, 500ml

SKU: C20C250
    bottom of page