top of page

Turbiditet og pH på utløpet

De aller fleste vannbehandlingsanlegg ønsker å måle turbiditet og pH på utløpet fra vannverket. Vi har kombinert pH og turbiditet på en og samme transmitter (SC4500).

Turbiditetssensoren leveres som gjennomstrømingsenhet, mens pH-elektroden monteres i et gjennomstrømningsarmatur. 

Turbiditetssensoren krever svært lite vedlikehold og ingen kalibrering, mens det for pH-elektroden må påberegnes noe vask og kalibrering ved behov. 

Det klare armaturet for gjennomstrømning gir deg effektivt mulighet for en visuell inspeksjon av elektroden og eventuell begroing i armaturet.

SC4500 transmitter fra Hach
Gjennomstrømningsarmatur for pH-elektrode
turbiditetsmåler for drikkevann
pH-elektrode for drikkevann
drikkevann
Alt du trenger for å måle turbiditet og pH i drikkevann!
bottom of page