top of page

Verifisering av korrekt klorering etter ledningsbrudd - DR300 fra Hach

Oppdatert: 19. apr. 2023

Ved brudd på en vannledning kan det føre til at vannet blir forurenset med bakterier og andre mikroorganismer. For å hindre spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer, er det viktig å klore vannet etter at vannledningen er reparert.Offentlige krav for klorering etter brudd på vannledning

I Norge er det Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å gi råd om håndtering av drikkevann. De har utarbeidet retningslinjer for klorering av drikkevann, som også gjelder ved brudd på vannledning. Ifølge Folkehelseinstituttet skal drikkevann som distribueres via ledningsnett ha en fri klorrest etter 30 minutter kontaktid på minst 0,3 mg/l og maksimalt 5 mg/l.

Det er viktig å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet for å sikre riktig klormengde. Før man starter kloreringen, er det viktig å spyle vannledningen for å fjerne eventuelle forurensninger. Deretter tilsettes riktig mengde klor til vannet. Det er viktig å være nøye med doseringen, da for mye klor kan føre til helseproblemer, og for lite kan føre til at bakterier og andre mikroorganismer ikke blir drept.


Verifisering av riktig klormengde

For å verifisere at man har dosert inn riktig mengde klor, kan man bruke en DR300 fra Hach. DR300 er et bærbart fotometer som kan måle konsentrasjonen av restklor i vannet. Restklor er mengden klor som er til stede i vannet etter at den har hatt en viss kontaktid med klor. Ved å måle restklor kan man sjekke om kloreringen har vært tilstrekkelig, og om det er behov for å dosere mer klor.


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page