top of page

Turbiditetsmåling på utløpet av avløpsrenseanlegg

Oppdatert: 19. apr. 2023

Turbiditetsmåling på utløpet av avløpsrenseanlegg er en viktig del av kvalitetskontrollen for å sikre at utslippene fra anlegget oppfyller kravene til myndighetene og ikke forårsaker skader på det omkringliggende miljøet.Turbiditet er et mål på hvor mye suspendert faststoff som er til stede i en væske. I avløpsvann kan dette inkludere partikler som sand, slam, organisk materiale og andre forurensninger. Disse partiklene kan ha en negativ innvirkning på miljøet og påvirke livet i resipienten der utslippene havner. Derfor er det viktig å overvåke turbiditeten for å sikre at utslippene holder seg innenfor fastsatte grenser.

Turbiditeten kan måles ved hjelp av en optisk turbiditetssensor. Disse sensorene fungerer ved å sende ut en lysstråle i vannet og måle hvor mye lys som blir reflektert tilbake til sensoren. Jo mer suspendert faststoff som er til stede i vannet, desto mer lys vil bli reflektert tilbake. Ved å analysere denne refleksjonen kan sensoren beregne turbiditeten i vannet.


Turbiditetsmålinger på utløpet av et avløpsrenseanlegg er avgjørende for å verifisere renseeffekten til anlegget. Ved å overvåke turbiditeten kan man sørge for at vannet som slippes ut er tilstrekkelig renset for å beskytte miljøet rundt. Myndighetene setter ofte krav til maksimal turbiditet for utslipp fra avløpsrenseanlegg, og det er blant annet derfor viktig å overholde disse kravene for å unngå bøter eller miljømessige konsekvenser.


En av de mest populære turbiditetssensorene på markedet er Hach Solitax-serien. Denne sensorserien benytter et integrert lyskilde-system som gir nøyaktige og pålitelige målinger av turbiditeten.Oppdag Hach Solitax turbiditetssensor – En pålitelig og automatisert løsning for turbiditetsmåling på utløpet av ditt avløpsrenseanlegg


Hach Solitax turbiditetssensor er en innovativ og pålitelig løsning for turbiditetsmåling på blant annet utløpet av avløpsrenseanlegg. Med sitt unike design krever denne sensoren ingen kalibrering og tilbyr automatisk rengjøring, noe som reduserer driftskostnadene og forbedrer nøyaktigheten.

Sensoren er utformet for å tåle tøffe miljøer og er laget av rustfritt stål (fås også i PVC), noe som gjør den robust og motstandsdyktig for korrosjon. Dette betyr at sensoren vil fungere pålitelig over tid, og at den vil være en verdifull investering for anlegg som krever høy pålitelighet og lang levetid.

Hach Solitax turbiditetssensor gir nøyaktige og pålitelige målinger, og har et måleområde fra 0 til 1000 NTU, med en nøyaktighet på +/- 2%. Den har en responstid på mindre enn 1 sekund og er derfor i stand til å håndtere turbiditetsendringer svært raskt og effektivt.


Sensoren tilkobles en transmitter i SC-serien fra Hach, noe som tilbyr svært enkel integrering med styringssystemer og PLS-er. I kombinasjon med transmittere i SC-serien kan den også leveres med en rekke kommunikasjonsprotokoller som for eksempel mA, modbus og profibus.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page