top of page

Øwre-Johnsen tar en strategisk eierposisjon i Aqua Optic – Bygger Norges råeste fagmiljø på Hach

Aqua Optic vil fremover inngå som en del av konsernstrukturen til det tradisjonsrike handelsselskapet, Øwre-Johnsen. Sammen skal de to selskapene bygge Norges råeste kompetansemiljø innen Hach vannanalyse. Selskapene vil operere som to separate enheter, men vil jobbe aktivt sammen for å utvikle konsernets kompetanse og kapasitet.


Aqua Optic - Øwre-Johnsen - Hach måleinstrumenter for vann


Administrerende direktør i Øwre-Johnsen, Anders Øwre-Johnsen, sier at de i flere år har jobbet strategisk med vekst tilknyttet produkt og serviceporteføljen for Hach vannanalyse. Videre forteller han at det var sammensetningen av ansatte, kompetansen og ambisjonene Aqua Optic hadde som vakte interesse for et tett samarbeid.


«En perfekt strategisk match». Målsetningen vår har siden 2019 vært å bygge Norges råeste kompetansemiljø på Hach vannanalyse. Vi har tatt store steg de siste årene, og har lyktes med å ta en god posisjon i markedet for vannanalyseinstrumenter og service knyttet til disse. Sammen med Aqua Optic øker vi nå kapasiteten i konsernet betraktelig, slik at vi sammen kan håndtere den høye etterspørselen som markedet signaliserer, forteller Øwre-Johnsen.


Martin Enoksen, daglig leder i Aqua Optic, forteller at Aqua Optic ble til for å utfordre de etablerte leverandørene av instrumentering for måling av vannkvalitet. Det at vi nå velger å inngå et tett samarbeid med en av de mest tradisjonsrike leverandørene i det norske markedet er fordi vi mener at jobben som Øwre-Johnsen de siste årene har gjort, er helt i tråd med visjonene vi har for Aqua Optic. Sammen med Øwre-Johnsen har vi nå sikret det sterkeste fagmiljøet i Norge innen Hach vannanalyse. Dette gjør at vi kan posisjonere oss for å være både relevant og konkurransedyktig i den kommunale opprustningen av vann- og


avløp, og inn mot store innovative og teknologidrevne prosjekter i oppdrettsnæringen. Jeg har virkelig troen på at dette samarbeidet vil gi oss mulighet til å være med på å konkurrere om de store prosjektene, samtidig som vår fysiske tilstedeværelse i markedet vil være svært god, sier Enoksen. Vi har også sett oss ut servicemarkedet som svært spennende, og vi har fått flere signaler på at det finnes mye Hach instrumentering som trenger vedlikehold. Det å bygge servicekapasitet er i tillegg den beste måten å bygge faglig spisskompetanse på, så dette er et høyt prioritert område for både oss og Øwre-Johnsen, avslutter Enoksen.

Hach vannanalyse - måleinstrumenter for vann

Rune Heggelund, Salgssjef i Aqua Optic, er tydelig på at tilstedeværelse i markedet er noe selskapet kommer til å satse hardt på. Under og etter Covid-19 har vi inntrykk av at det har vært litt mindre oppsøkende aktivitet enn tidligere. For at vi til enhver tid skal være godt rustet til å møte og forstå kundenes behov er det viktig at vi kommer oss ut og får sett forholdene med egne øyne. Det er slik vi som leverandør kan bli bedre. Kundene er jo tross alt det vi lever av, så dette er viktig for oss. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker at vi stikker innom for en prat, avslutter Heggelund.


Øwre-Johnsen AS passerte i 2022 hundre millioner kroner i omsetning, og planlegger for videre vekst innen flere forretningsområder. I tillegg til instrumentering fra Hach er selskapet autorisert Siemens-partner og er også tungt inne i markedet for IoT og fjernavlesning gjennom selskapet og SaaS plattformen Divako.VAnytt.no har også skrevet om nyheten. Les saken her: Skal løfte Hach innen VAAqua Optic - Hach vannanalyse

Øwre-Johnsen
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page